Quelle - Vogt, Paul-Albert

Dannenberg - Schuppen der Oberförsterei
Dannenberg - Nebengebäude der Oberförsterei - mit Hühnerleiter
Dannenberg - Oberförsterei Straßenfront
Dannenberg - Oberförsterei Rückfront
Dannenberg - Oberförsterei Ostseite
Dannenberg - Richtfest der Oberförsterei